Aktuálne sme pre Vás pripravili

Individuálna starostlivosť

Psychologické poradenstvo

Jedno stretnutie trvá približne 50-minút. Pracujeme s deťmi aj s dospelými. Pri ťažkostiach detí sa prvé stretnutie koná len s rodičom. Tu sa dohodneme, aká forma spolupráce by bola najvhodnejšia.

viac

Psychodiagnostika

Podľa potreby použijeme rôzne psychodiagnostické metódy (testy, kresba, rozhovor, pozorovanie) na posúdenie intelektu, osobnosti a rodinných vzťahov dieťaťa. Testujeme aj školskú zrelosť.

viac

Pomoc deťom cez prácu v piesku, podľa V. Satirovej

Má Vaše dieťa ťažkosti ktoré ho/ju alebo Vás trápia? (napríklad sa bije, odmieta chodiť do školy alebo materskej školy, je úzkostnejšie, prežilo nejakú traumatickú udalosť napr. rozvod,

viac

Tréning predškolských zručností

Tréning predškolských zručností je zameraný na rozvoj oblastí potrebných pre harmonický vývin dieťaťa v období pred vstupom do školy. Program je určený pre deti, ktoré nastupujú do

viac

Logopéd - v súšasnosti tieto služby neposkytujeme

Logopéd pomáha deťom, ktoré majú problémy s rečou, napríklad nesprávnu výslovnosť alebo sa zajakávajú. Logopéda je tiež možné naštíviť, keď majú rodičia pochybnosti o tom, či sa

viac

Špeciálnopedagogická starostlivosť - v súčasnosti tieto služby neposkytujeme

Špeciálny pedagóg sa individuálne venuje deťom so špeciálnymi vyučovacími ťažkosťami. Pedagóg tiež poskytne návody, ako pracovať s dieťaťom doma.

viac

EMAILOVÉ poradenstvo

Pripravili sme pre vás novú, žiadanú službu - poradenstvo prostredníctvom e-mailu. Ako funguje? Vy nám napíšete e-mail, že by ste radi využili našu e-mailovú poradňu. Že by ste radi počuli

viac

KUPOZ Individuálny program rozvoja pozornosti u školákov - aktuálne nerobíme

Program KUPOZ je určený pre deti vo veku 8-12 rokov s ľahkou mozgovou dysfunkciou,s diagnózou ADHD, ADD, pre deti pomalé, neurotické, nesústredené, dyslektické. KUPOZ (vytvorila klinická psychologička

viac

Oznamy

Kontakt

02/20770177
0918 248 107
info@centrumalma.sk

mapa

 

Akceptujeme poukážky: